Ännu en dag i Juni
Solen tar hårt på oss alla....

© Copyright Susanne Johansson 2005